Ultimate Frisbee – pravidlá

Ihrisko

Ihrisko má obdĺžnikový tvar so skórovacími zónami na oboch koncoch. Rozmery hracieho ihriska budú prispôsobené priestoru a počtu hráčom.

Začiatok hry

Každý bod začína s oboma tímami na začiatku oboch koncových zón (na gólových čiarach). Obrana vyhodí disk (tzv. pull) smerom k útočiacemu tímu. Každý tím má na ihrisku piatich hráčov.

Skórovanie
Zakaždým, keď útok ukončí úspešne prihrávku v zóne obraňujúceho tímu, získava tento tím bod. Hra pokračuje zahájením hry podľa bodu 2. Tímy si po každom bode menia strany.

Pohyb disku
Disk sa môže pohybovať od spoluhráča k spoluhráčovi ľubovoľným smerom o ľubovoľnú dľžku. Hráč s diskom sa nesmie utekať (po chytení prihrávky je hráč nútený zastaviť a disk rozohráva z miesta, kde dobrzdil). Hráč s diskom (rozohrávač) má desať sekúnd na jeho odhodenie. Obranca rozohrávača (marker) ráta nahlas do desať v sekundových intervaloch.

Strata disku
Útok stráca disk ak
a) Disk sa dotkne zeme.
b) Disk je počas letu chytený alebo zrazený na zem brániacim hráčom.
c) Útočník chytí disk mimo ihriska.
d) Útočník neodhodí disk do 10 sekúnd. Brániaci hráč útočníkovi ráta útočníkovi s diskom od 1 do 10, pričom mu môže brániť v hode.

Akonáhle nastane jeden z týchto bodov, obrana začne útočiť na súperovu zónu a tím ktorý stratil disk začne brániť.

Striedanie
Nehrajúci hráči môžu striedať hráčov v poli jedine po ukončení bodu, po polčase alebo v prípade zranenia.

Fyzický kontakt
Žiaden fyzický kontakt medzi hráčmi nie je povolený. Rovnako clonenia a obmedzovania v pohybe nie sú povolené. Ak nastane fyzický kontakt prichádza k faulu, výnimkou môže byť drganie v skoku pri súboji o disk.

Fauly
Keď hráč iniciuje kontakt s ďalším hráčom nastáva faul. Faulovaný si faul podľa vlastného uváženia zahlási. Ak faul zapríčiní stratu disku, hra znovu začne tak, ako by to bolo keby k faulu nedošlo (útočiaci tím pokračuje v útoku). Ak obranca nesúhlasí s faulom (tzv. contest), hra sa vracia k hráčovi, ktorý disk prihrával faulovanému (čiže hra ide o jednu prihrávku späť).

Samoregulácia hry
Hráči samotní sú zodpovední za dodržiavanie pravidiel a rovnako posudzujú aj prípadne fauly. Hráči v poli takisto riešia aj prípadné sporné momenty.

Spirit of the game
Ultimate kladie dôraz na športovanie a vôľu zvíťaziť, ale rovnako silno podporuje čestnosť a férovosť. Súťaživosť je podporovaná avšak nikdy nie na úkor straty vzájomného rešpektu a úcty, porušovaniu pravidiel a radosti z hry.

Dĺžka hracej doby a herný systém budú upresnená na mieste podľa počtu zúčastnených tried.
Hrať sa bude na dvoch ihriskách súčasne, na pravidlá bude dohliadať a asistovať vám niekto pravidlám znalý.
Taký človek sa môže nazývať i observer, objasní v prípade potreby pravidlá a je možné poradiť sa s ním pri konflikte. Pre jednoznačnosť má definitívne slovo.

Viac informácií a pravidlá najdete napríklad na
www.outsiterz.org
www.szf.sk
www.wfdf.org

ViRPo

1 Comment

  1. Frisbee | OH Hlavohruď · 22.10.2013 Reply

    […] tento počet. Stretneme sa v Sade Janka Krála o 11:00. Bližšie pravidlá si prečítajte TU. Ak by ste mali dodatočné otázky ohľadom tejto hry pýtajte sa v […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *