• facebook
  • instagram
  • linkedin
  • twitter
  • youtube
  • mail

On The Roofs

Video, čo vo mne za poslednú veľmi dlhú dobu zanechalo najväčší dojem... Za ich gule majú môj obdiv ;)

Brandon Sanderson

If you give up what you want most for what you think you should want more, you'll end up miserable.
1 of 2
12